Wsparcie w dziedzinie IT

Jak informować klientów o zmianach w umowie

Zawsze kiedy dokonuje się jakichś zmian w umowie należy zawsze przekazać taką informację wszystkim klientom. Służą do tego specjalne programy do dystrybucji informacji, znajdziesz je na stronie – www.alfavox.pl/o-firmie.

Taką informację należy przekazać klientowi:

  • telefonicznie i listownie,
  • elektroniczne (SMS, e-mail).

Informacja powinna być zatwierdzona przez klienta. Wszelkie zmiany w umowie, które są ważne mogą skutkować wypowiedzeniem umowy, klient w takich przypadkach ma do tego prawo w przeciągu 14 dni od dostarczenia informacji o zmianach.